องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๓๓๕

 
 
กิจกรรม kickoff ก้าวท้าใจ season 3
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายบุญเที่ยงสายแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง นางปรียาวรรณ คำเพราะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง และพนักงานส่วนตำบล เข้ากิจกรรม kickoff ก้าวท้าใจ season 3 ที่จัดขึ้นโดยสาธารณสุขอำเภอไพรบึง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านหนองอารี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
จังหวัด
การไฟฟ้า
จัดหางาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวิดิทัศน์
เช็คเมล์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา