องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๓๓๕

 
 
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน"
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณหนองคู หมู่ที่ ๕ ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
จังหวัด
การไฟฟ้า
จัดหางาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวิดิทัศน์
เช็คเมล์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา