องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๓๓๕

 
 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
                เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ ของวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓นายบุญเที่ยง สายแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงร่วมพิธีทำบุญตักบาตร,พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันหลักของชาติ และร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ยังประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้
                ช่วงเย็น วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายบุญเที่ยง สายแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
จังหวัด
การไฟฟ้า
จัดหางาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ความรู้/บทความ
คลังวิดิทัศน์
เช็คเมล์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา